En svensk G3 från en tysk G10.

Precis som mitt I3 bygge är detta är en av de klassiska svenska konverteringarna. Den finns beskriven såväl i Skarvjärnet nr 4-70 som i Allt om Hobby nr 2-76. Tyvärr är det så mycket att göra för att få en bra modell att jag inte kan rekommendera denna konvertering. Bygg hellre en modell av en SJ litt. G3 från scratch.

Förebilden

Samtidigt som svenska enskilda järnvägar köpte in tyska litt O10 köpte de även in en del slutna vagnar av littera G10. De bolag som köpte dessa vagnar var BAJ, DJ, GBJ, HNJ, NOJ, SGGJ, UGJ, UWHJ, WAJ, ÖKJ och ÖSJ. För vidare historik se artiklarna i Allt om Hobby och Skarvjärnet.

Byggsatsen

Min HNJ litt. G3

Pola gjorde på sin tid en modell av G10 och redan i Skarvjärnet 4-70 beskrev Erik Sundström hur man konverterar denna till en modell av de svenska vagnarna. Polas modell produceras nu av Eisenbahn-Modellbau-Apolda (EMA). De har även vidareutvecklat byggsatsen så att den nu även finns med en bromshytt i vitmetall. Jag köpte en byggsats med bromshytt från 0-Scale Models.

Även om EMA har förbättrat den ursprungliga Pola vagnen med fjädrande buffertar, bra jul och en del annat så återstår väldigt mycket att göra för att få en vettig modell av de svenska vagnarna. Här är en lista på en del av det som måste göras:

Sammanlagt ganska mycket jobb för att bygga en modell av en i Sverige ganska ovanlig förebild. Om Du nödvändigtvis vill ha en modell av dessa vagnar så föreslår jag att Du istället utgår från Paul-Peatus byggsats. Den kostar en hel del men är å andra sidan helt lik de svenska vagnarna. En ytterligare hake finns dock, Paul gör sina modeller i skala 1:43,5.

Om jag så här i efterhand kunnat välja så skulle jag hellre lagt tiden på att bygga en vanlig G3 av SJ typ från scratch.


Tillbaka till Noll-punkten

Copyright (c) 1999 Olof Wickström. All Rights Reserved.

Last modified: Mars 4, 1999

Olof Wickström