Bygg GBJ littera I3 nr 551-570 i nollan.

Detta är ursprungligen en artikel som publicerats i boken Modelltåg 98 utgiven på Allt om Hobbys förlag. Texten nedan är dock utökad med uppgifter som jag tidigare inte haft tillgång till. I boken finns förutom texten en bild på den färdiga vagnen samt en ritning som jag önskar jag hade haft när jag byggde min modell. Skaffa därför boken om Du funderar på att bygga denna modell.

Förebilden

Efter första världskriget var priserna på järnvägsmateriel i Tyskland synnerligen förmånliga. Bland de många privatbanor som passade på tillfället att modernisera sin vagnpark var Göteborg Borås Järnväg (GBJ) som 1919-1920 köpte in ett femtiotal godsvagnar.

Bland de 1920 inköpta vagnarna fanns tjugo öppna lådvagnar med låga sidor littera I3. De var tillverkade av Hannover Wagenfabrik och fick nummer 551-570. Nummer 551-555 hade skruvbroms och bromshytt, de övriga var obromsade. Vagnarna bar en maxlast på 16 ton, 15 ton för de med broms, och var försedda med en port på vardera långsidan samt en på gaveln. Samtliga övertogs av SJ vid GBJ förstatligande 1941. Vagnarna överfördes dock ganska snart till tjänstevagnsparken förutom nr 559 som inte slopades förrän 1956 och fem vagnar som försvann i Tyskland under kriget. Mer om dessa vagnar kan man läsa i Bertil Thulins bok om Göteborg Borås Järnväg (SJK nr 62). Boken går att beställa från Svenska Järnvägsklubbens förlag.

Andra järnvägar som passade på att inhandla vagnar av denna typ var Bergslagarnas Järnvägar (BJ), Trafikförvaltningen Grängesbergs Oxelösunds Järnväg (TGOJ), Halmstad Nässjö (HNJ), Malmö Trelleborg (MTJ) , Christianstad Hessleholm (CHJ), Nässjö Oskarshamn (NOJ), Gruvgården Fors (GFJ), Hörby Tollarp (HTJ) och Säbyholms (SbhJ) järnvägar. I tidningen Skarvjärnet nr 2/1970 finns en osignerad artikel om dessa vagnar med en ritning. Enligt uppgift skall det också finnas en artikel i Allt om Hobby från mitten av sjuttiotalet med mera uppgifter om dessa vagnar. Jag har dock inte själv läst den. Mer om vagnarna på Sbhj finns att läsa i en artikel av Erik Sundström i TÅG nr 2/84

Byggsatsen

Den tyska firman 0-Scale Models (Postfach 1162, D-21206 Seevetal, Tyskland; fax 009-49-4105-635020) har kommit med en plastbyggsats av denna vagn. Ja, tysken vet inte om att det är en modell av GBJ littera I3 han säljer utan tror att det är en Deutsche Reichbahn littera O10 men det är en detalj som man kan bortse ifrån. Byggsatsen finns i flera versioner och de som är i så kallat Länderbahn-utförande med eller utan handbroms är de som mest liknar GBJs vagnar. Det som skiljer är att byggsatsen har ekerhjul istället för skivhjul och annorlunda buffertar. Man kan dock köpa passande skivhjul från 0-Scale Models, buffertarna återkommer jag till nedan.

Byggsatsen saknar tyvärr bygganvisning utan man får klara sig med en ritning på vagnens underrede där varje detalj är angiven med en siffra. Detta hade nog räckt om det bara någonstans funnits en koppling mellan dessa siffror och de olika delarna. Nu går det ändå om man noggrant går igenom byggsatsen innan man startar och bestämmer sig för var varje del skall vara. Tack vare den utmärkta passformen kan man montera alla delar innan man limmar vilket underlättar när man till exempel upptäcker att del 37 inte går att montera om man redan satt dit del 50.

Korgens väggar och golv är gjutna i ett enda stycke. Detta gör att man slipper besvärliga skarvar vid hörnstolparna, tack för det. Hur man ändå lyckats förse alla korgens ytor med detaljer begriper jag inte. Till och med golvets undersida är försett med brädmönster. Tyvärr finns det en del gjutmärken i botten av korgen som kräver spackel. Detta är annars det enda ställe som kräver spackel förutom ett hål i ena buffertplankan som bara används om man bygger vagnen med tryckluftsbroms.

De individuellt fjädrade axelboxarna av Delrin bidrar till att ge vagnen utmärkta gångegenskaper. Vagnen är dock ganska lätt och jag instämmer helt i tillverkarens rekommendation att förse vagnen med en last på cirka ett hekto.

Bufferthylsorna i byggsatsen är slitsade på fyra sidor medan GBJs vagnar troligtvis var utrustade med buffertar vars hylsor enbart hade slitsar upptill och nedtill. Denna typ fanns även på HNJ litt. Iss som finns på ritning i Modelltåg 94. Då de fjädrande buffertarna i byggsatsen är snygga och i övrigt liknar GBJ vagnens har jag valt att spackla igen slitsarna på hylsornas sidor och slipa runt.

Målning

Jag hade några burkar med Molaks SJ-bruna färg liggande. Sju strykningar med allt tunnare färg behövdes för att få ett bra resultat. Jag saknar nämligen färgspruta utan måste hålla på och träla på detta vis för att slippa penselstreck. Tyvärr blev färglagret lite väl tjockt på sina ställen. På en senare modell har jag valt att först grunda med Humbrol nummer 60 som finns på spejburk. Tanken med detta är att det är lättare att få det rödbruna att täcka en mörk orange yta än en vit.

Taket på bromshytten kläddes med linsrengöringspapper varefter det målades i en grå nyans som jag blandade ihop lite på känn.

Märkningen pusslade jag ihop från ett dekalark jag köpt av Jon Fast. Även om det kanske inte blev helt rätt överallt så tycker jag att det ser bättre ut än om man helt slopar märkningen. Slutligen spejades hela härligheten med mattlack på burk.

I den ovan nämnda artikeln i Skarvjärnet nr 2/1970 finns en lista på hur övriga bolags vagnar var målade och då denna tidning kan vara svår att få tag på idag så tar jag mig friheten att här återge listan.

Ägare

Litt

Färg

BJ, TGOJ, HNJ, GBJ, SbhJ

Is

Rödbrun

MTJ, CHJ

Is

Mörkblå-svart

GFJ

Iss

Rödbrun

NOJ

Is

Mörkbrun

HTJ

 

Mörkgrå men ljusgröna inslag

Slutomdöme

Sammanfattningsvis kan jag säga att byggsatsen är så bra att det är ett rent nöje att bygga den och den som inte har någon 0-räls att köra på kan ställa in den i vitrinskåpet, där platsar den.


Tillbaka till Noll-punkten


Copyright (c) 1998 Olof Wickström. All Rights Reserved.

Last modified: November 18, 1998

Olof Wickström