Ändringshistorik

Kort historik över ändringarna på denna webb-site.

060821 Ny statusrapport
060624 Ny statusrapport
040303 Ny statusrapport
021225 Ny statusrapport med lite info om vad som hänt under hösten.
Anpassade sidornas formspråk till hur det ser ut på resten av Lundarallarnas sidor.
020617 Fixade en bruten länk till filmen i den senaste statusrapporten.
020616 Ny statusrapport med reportage från utställningen i Ängelholm och en misslyckad film.
020403 Ny statusrapport med foton från flyttningen till den nya lokalen och en fantastisk bild på George när han provkör banan.
020203 Ny statusrapport med lite info om den nya klubblokalen.
011123

Ny statusrapport med foton från Kulturen och från klubblokalen.

Nya tips om fönstertillverkning och underreden från Tobias Ljung.

011021 Ny statusrapport med de första intrycken efter utställningen på Kulturen.
011012 Infogade ytterligare ett förslag på hur man gör fönster. Denna gång från Merete Nærum-Pedersen.
010815

Ny artikel om var man kan hitta enkupiga tegeltak till nollan.

En ny sida med några bilder från Bornholms Modeljernbane Museum.

010630 Infogade ett förslag på hur man gör fönster från Victoria Drefvenborg på sidan med frågor om spröjs.
010324

Ny sida i dagboken med bilder på Georges modell av LBJ 1.

På allmän begäran så är D-loks bilden på förstasidan ändrad till en i skala 0 istället för den bild av ett lok i skala N som jag använt tidigare.

010317 Första sidan är ändrad så att den matchar Lundarallarnas övriga sidor med logotyp och D-lok.
010316

Bakgrund och typsnitt ändrat så att det ser ut som Lundarallarnas övriga sidor. För att spara tid har jag gjort det m.h.a. Cascading Style Sheets (CSS). Tyvärr har inte Netscape så bra stöd för CSS så mot mina principer så har jag gjort sidor som ser bäst ut i en viss läsare.

Min e-post adress är ändrad till min privata adress istället för jobb adressen eftersom jag håller på att byta jobb.

010315 Ny statusrapport för mars.
001219 Jag har äntligen överkommit mitt motstånd mot ramar (frames) och har lagt in sådana för att kunna ha en smidig navigering med en rad knappar som ligger överst på alla sidor.
001219 Första sidan ändrad med mindre text i tabeller. Detta för att spara nedladdningstid.
001219 Denna sida skapad.


Tillbaka till Noll-punkten


Copyright (c) 2000-2001 Olof Wickström. All Rights Reserved.

Olof Wickström