ÖNSKELISTA INFÖR SPÅRPLANEARBETET MED 0-MODULEN.


Detta är tänkt att vara en önskelista med saker som vi vill ha med på 0-modulen. Tanken är att listan skall samla ihop olika idéer och vara ett underlag för vidare diskussioner.

Var vänlig och hör av Dig till mig och tala om vad Du tycker borde vara med på modulen och vad Du tycker är fel med det som jag skrivit.

Modulbana av engelsk typ

För att få till hyfsat med trafik på det begränsade utrymme som står till vårt förfogande skulle jag vilja föreslå att vi följer engelsk praxis. Dvs. bygger en station som utrustas med en "fiddle-yard" som får representera linjen.

Mycket spår

Av någon anledning blir det mest fordon byggda i nollan. Vidare så är träd, gräs och andra landskapsdetaljer ännu mer tidskrävande att bygga än i H0 även om man i och för sig inte behöver så många. Därför tror jag det vore bra med ganska mycket spår i relation till mängden landskap.

Förgreningsstation

Ett sätt att motivera såväl mycket spår som mycket trafik är att bygga en modell av en förgreningsstation där en mindre privatbana ansluter till en större bana. Som exempel från verkligheten kan nämnas Bjärsjölagård, Skivarp eller Harlösa före 1910.

Skånskt 40-tal

Jag har försett mig på videon med järnvägsfilmer från det skånska 40-talet. Vore det inte trevligt att bygga något från ungefär denna period (1920-1960). Då har man möjlighet att köra med både privatbane- och SJ-materiel blandat om vart annat. Ingen kan heller klaga på om man importerat något fordon från någon uppländsk privatbana. Ytterligare en fördel med södra Skåne är att man inte behöver fullt så många träd.

Stor industri

För att generera rejält med trafik och växlingsrörelser vore det bra om vi hade en större industri vid stationen. Till exempel ett socker- eller tegelbruk.

Liten lokstation

Det hade varit trevligt om vi kunde få plats med en liten lokstation med en vändskiva, ett stall och en kolgård.

Olof


Tillbaka till Noll-punkten Nästa


Last modified: December 18, 1996

Olof Wickström