Statusrapport 12 Mars.

Modulernas ramverkNu har vi kommit igång med bygget. Efter att vi diskuterat olika sätt att bygga modulerna samt beklagat oss över hur mycket bra plywood kostar påpekade Sven att vi sedan tidigare byggen hade ett litet lager av 200 * 20 mm stavlimmad furu liggande i klubbens virkesförråd. Sedan Nisse, som i sitt arbete har tillgång till en bra såg, klyvt och kapat plankstumparna fick vi en uppsättning rätvinkliga bitar som inte torde slå sig i första taget. Magnus lånade oss en specialtving som håller två plankor i rät vinkel, ett underbart verktyg som starkt rekommenderas alla som skall snickra lådor. Med denna fick jag och Georg snabbt klart modulernas ramverk. Resultatet syns liggande på golvet under H0-anläggningen på fotot till höger.

Olof


Tillbaka till Noll-punkten Nästa


Last modified: Mars 16, 1997

Olof Wickström