Statusrapport 27 Maj

Bygget av våra nollmoduler rullar på så sakteliga. Vi håller nu som bäst på med att lägga räls. Vi beslöt oss efter mycket funderande på att använda växlar från Marcway och flexräls från Peco. Marcway-växlarna är av deras standardutförande det vill säga "bull head" räls. Detta syns dock inte så mycket eftersom rälsen inte är monterad i stolar utan är lödd direkt på sliprarna. Pecos flexräls föreställer däremot vignolräls, tyvärr dock inte spikad räls, vilket hade varit bäst på vår skånska privatbana, utan monterad med Hey-Back befästning. Vi har funderat på att ta bort dessa men bestämt oss för att måla över dem och blunda. Detta är kanske något vi kommer att ångra i framtiden men just nu vill vi väldigt gärna komma igång och köra tåg.

Banvalen utgörs av en tjugo millimeters komfortplatta av blå cellplast. Ovanpå denna finns sedan fem millimeter kork. Under Marcway växlarna finns ytterligare tre millimeter kork för att kompensera för dessas tunnare syllar. Denna sandwich av plast och kork klarar dock inte att bära våra mässingslok. Därför kommer vi att, när vi väl bestämt var växelmotorerna skall vara, limma längsgående furulister under komfortplattan. På bilden nedan syns banvallens olika lager med lite på prov utlagd räls.

Foto på modulen under byggnad.

Det kanske bör påtalas att vi kommer att skära bort den plast som inte på ett naturligt sätt ingår i banvallen. Det blir alltså inte ett helt platt landskap vilket man kanske kan tro när man ser bilden.

På vagnfronten har vi byggt ett par nya godsvagnar under våren. Vi saknar dock fortfarande personvagnar. Vi har också med gott resultat provat göteborgskopplet. Det kommer att bli vårt standardkoppel om inget nytt dyker upp.

Olof


Tillbaka till Noll-punkten Nästa


Last modified: June 14, 1997

Olof Wickström