ATT FUNDERA PÅ


Inför bygget av 0-modulen är det en del saker som vi måste fundera på. Jag har nedan listat en del men vore tacksam om Du hörde av Dig till mig med saker som Du kommer på samt Dina synpunkter på det jag skrivit.

Skala

Vilken skala skall vi bygga i; 1:43,5 (7mm), 1:45, 1:48 eller skall vi blanda?

Koppelstandard

Det vore bra om vi redan från början enades om en koppelstandard. Då vi har ganska begränsat med utrymme till förfogande kommer en hel del av trafiken att bestå av växling. Detta gör mig lite tveksam till de annars så vackra skruvkopplen. GMJS har en standard typ men jag vet inte om jag är så tilltalad av den. Kadee-koppel finns i nollan men jag vet inte hur de ser ut.

Styrsystem

Med tanke på modulernas placering samt på möjligheten att vi skulle kunna ta med dem på olika utställningar vore det bra om det gick att manövrera tåg och växlar från såväl modulens fram som baksida. Hur gör vi detta på ett bra sätt?

Kontaktdon

Det blir troligen en hel del ledningsdragning mellan de olika modulerna. Om vi skall kunna flytta på modulerna krävs någon form av kontaktdon. Vad skall vi använda för typ av don? Den enda typ som jag litar på kostar runt hundra kronor per styck och det är för dyrt.

Räls

Vad skall vi ha för räls. Peco gör två typer, den ena föreställer sk. "bull-head" räls vilket aldrig har använts i Sverige, den andra är vignolräls men med modern rälsbefästning av typ Pandrol som jag inte tycker passar på en skånsk privatbana. Har någon provat räls av andra fabrikat än Peco?

Olof


Tillbaka till Noll-punkten Nästa


Last modified: December 18, 1996

Olof Wickström