Spårplan för Nollmodulen.

Nedan återfinns mitt första förslag till spårplan för nollmodulen. Jag har låtit mig inspireras av MGJ och Genarp. Jag ser framför mig en slutstation på en liten privatbana med ett sockerbruk som genererar massvis med trafik.

Spårplanen

Rutorna är 1 dm i kvadrat. De raka rälsbitarna är antingen 50 eller 10 cm långa och vändskivan har en diameter på 23 cm. Jag har skissat med växlar med 122 cm radie och 18° vinkel. En hake är att jag inte vet om det är möjligt att få gjort en enkel korsningsväxel med den radien.

Byggnaderna är från vänster, lokstall, industri i lågrelief, stationsbyggnad, ytterligare en industrikuliss, godsmagasin och sockerbruk.

Spårplan

Anläggningens storlek är 3,5 * 0,9 m. Bredden beror mycket på hur stor del av stationsbyggnaden som skall med på modulen. Om vi nöjer oss med en fasad vid plattformen kan man minska bredden med ca 20 cm. Jag är överhuvudtaget osäker på vilken bredd vi skall ha på modulen. Jag ser gärna att modulerna blir något så när transportabla. Hur brett är det mellan hjulhusen i en ordinär kombi?

På längden tänker jag mig att modulen delas i två delar på ca. 1,8 m. De kan då tas ut mellan benen på H0 anläggningen.

Linjen

I skissen ovan tänker jag mig att linjen går ut till höger till en fiddle-yard som också har förbindelse med spåren till bruket. Detta gör att man kan köra in lastade vagnar till bruket och hämta ut "tömda" vagnar från fiddle-yarden.

Man kan också tänka sig att linjen går ut till vänster. I så fall blir det lättare att lägga till en modul med lite linje att köra på mellan stationen och fiddle-yarden.

Återkoppling

Vad tycker Du om det här? Jag har tänkt så länge på detta att jag nu behöver lite återkoppling. Gärna även från dem vars huvudsakliga intresse gäller mindre skalor. Även synpunkter från icke medlemmar är önskvärda.

Olof


Tillbaka till Noll-punkten Nästa


Last modified: January 4, 1997

Olof Wickström