Spårplansutkast 2.

Här kommer nästa förslag till spårplan. Jag har lyssnat till Sven som föreslog att vi skulle lägga lokstationen på en egen modul för att få längre rundgångsspår. Jag har därför spegelvänt banan för att få in en en meters modul för lokstationen mellan benen på H0 anläggningen.

Den Marcway växel som jag visade upp för klubben visade sig, efter kontrollmätning, ha en radie på 72" och 10,5° vinkel istället för 48" radie som jag trodde. Jag har nedan ritat om spårplanen med dessa växlar. För att få plats var jag då tvungen att ta bort ett rundgångsspår. Platformsspåret har en fri längd av 1,8 m vilket förhoppningsvis räcker för de bogievagnar Sven hotat med.

Spårplan

Rutorna är 1 dm i kvadrat. De raka rälsbitarna är antingen 50 eller 10 cm långa.

Byggnaderna är från vänster, sockerbruk, industri i lågrelief, stationsbyggnad, ytterligare en industrikuliss och godsmagasin. Jag har inte ritat in något lokstall men den får ni tänka dit själva.

Ett alternativ till sockerbruket är ett tegelbruk. Det ger också en hel del trafik. Nakdelen med ett sockerbruk är att Skåne ser så trist ut under kampanjen.

Spårplan 2

Anläggningens storlek är 4,7 * 0,8 m. Bredden beror som tidigare på hur stor del av stationsbyggnaden som skall med på modulen. Sven förslår att vi hänger på separata landskapsmoduler längs sidorna där vi vill ha landskap. Det tycker jag är en bra ide.

Jag tänker mig att modulen delas i tre delar med längd av ca. 1,9; 1,7 och 0,85 m. De kan då tas ut mellan benen på H0 anläggningen.

Linjen

Ovan tänker jag mig att linjen går ut till vänster till en fiddle-yard som också har förbindelse med spåret till bruket.

Återkoppling

Som tidigare vill jag veta era synpunkter. Hör av er.

Olof


Tillbaka till Noll-punkten Nästa


Last modified: January 12, 1997

Olof Wickström