Spårplansutkast 3.

Detta är ytterligare ett steg mot den perfekta spårplanen hoppas jag. Den huvudsakliga ändringen sedan sist är att jag vinklat stationen 5 grader samt bestämt måtten på modulerna.

Mått

För att få in modulerna mellan benen på H0-anläggningen, så blir längden på modulerna 180, 160 och 100 cm. Djupet bestämdes på senaste mötet till 60 cm för de långa modulerna och 90 cm för ändmodulen som är åtkomlig från två håll.

Spårplan

Rutorna är 1 dm i kvadrat. De raka rälsbitarna är antingen 50 eller 10 cm långa. Under spårplanerna finns markerat gränserna mellan modulerna.

Denna gång har jag inte ritat in några byggnader utan dessa lämnas till läsarens fantasi. Spåren runt vändskivan är där mest för att visa vad som får plats.

Spårplan I

Nackdelen med denna plan är främst att utdragsspåret till vänster är så kort. Jag har därför nedan gjort ett alternativt förslag där växeln längst till höger flyttats ut på vändskivemodulen. Det blir mer plats till en stationsbyggnad samtidigt som lokstationen blir trängre. Vilket som är bäst vet jag inte.

Spårplan II

Om man vill ha ingångsspåret närmare framkanten kan man i båda förslagen byta den första växeln till vänster till en högerväxel.

Linjen

Som tidigare går linjen går ut till vänster till en fiddle-yard.

Olof


Tillbaka till Noll-punkten Nästa


Last modified: January 19, 1997

Olof Wickström