Statusrapport Juni 2000

Nu har det gått ytterligare ett halvår sedan vi började bygga på vår järnväg vintern 96. Sedan min senaste rapport i januari har vi jobbat på lite olika områden. Jag har byggt en grusad stationsplattform framför det än så länge virtuella stationshuset. Frågan är väll om det någonsin blir ett stationshus. Det är väldigt smalt mellan spår 1 och anläggningens kant. Antingen får vi bygga en station som enbart består av en fasad eller så får vi bygga ut anläggningen.

George och Peo har börjat bygga en fiddle-yard. Meningen är att anläggningen skall expandera till vänster med ett antal uppställningsspår och en vändskiva. På så sätt skall vi kunna köra ut på "linjen" och ha lite trafik.

Mycket av vårens tänkande har annars gått åt till DCC. Lundarallarna gjorde under våren sin största enskilda investering någonsin och köpte en Uhlenbrock Intellibox. Från början kopplade vi den till ett speciellt programmeringsspår. Sedan provade vi att installera dekodrar i olika lok och började experimentera. Tyvärr brände vi en av Lennarts dekodrar då vi inte upptäckte att strömupptagningen i det loket hade blivit fel.

Efter att provat ett tag så kopplade vi in Intelliboxen på H0 anläggningen. Det gick väldigt smärtfritt. Sven hade lagt till en omkopplare som kopplade bort den ordinarie körkontrollen och erbjöd möjlighet att koppla in separat matning. Jag gjorde ett litet mellanstycke varefter det bara var att koppla ihop och köra. De problem som andra har rapporterat om kortvariga kortslutningar vid växelomläggning har vi inte märkt av än.

Ett resultat av vårt experimenterande var en mycket övertygande demonstration som jag tror vann över mer än en medlem till DCC. Jag har installerat en Lentz LE030 feed-back dekoder i en Kato modell av en General Electric CW4400-9 (en stor sex-axlig amerikansk diesel). Detta H0 lok vinner nu alla föreningens tävlingar i att köra långsamt. Det kan köra mycket långsammare än vad originalet någonsin har kunnat. Femton sekunder för att köra från en slipers till nästa är inga problem. Inte heller stannar loket i växelgator. Vi har provat att sätta igång loket på fartsteg ett varefter vi har gått och fikat. Efter fikan så har loket kommit någon meter tvärs över växelgatorna.

Nästa steg är att koppla in DCC på noll-skale anläggningen. Tanken är att Intelliboxen skall vara gemensam för både H0- och 0-skale anläggningen. Till nollan har Peo börjat bygga en booster som vi skall koppla till Intelliboxens booster-utgång och som får ersätta dagens körkontroll. Jag planerar också att bygga ut LocoNet så att det täcker vår anläggning. LocoNet är en buss som används för att kommunicera mellan centralenheter (såsom Intelliboxen) boosters och köraggregat. Tanken är att vi skall köpa in en FRED när Uhlenbrock har börjat sälja den. Från detta köraggregat kan man kontrollera fem lok vilket bör räcka för våra behov. Återstår att bestämma hur vi skall kontrollera växlarna.

På fordonsfronten är det som vanligt mest George som bygger. I vintras fick han se en H0 modell av SJ littera Sa som Kjell byggt från en Perl byggsats. Han blev så förtjust i loket att han började bygga en modell i 1:45. När han så åkte ner till Limhamn för att ta lite foto av Sa 1277 som står i stallet där så fick han även syn på E 901. Även detta lok var i Georges smak och när jag senast var hemma hos honom stod där ett halvfärdigt E-lok.

Jag avslutar med två bilder på Georges Sa i bara mässingen.


Tillbaka till Noll-punkten Nästa

Copyright (c) 2000 Olof Wickström. All Rights Reserved.

Last modified: June 20, 2000

Olof Wickström