Statusrapport mars 01

Nu är det klart. Lundarallarna skall ställa ut på Kulturen (http://www.kulturen.org/) helgen den 20 - 21 oktober. Vi kommer att ställa ut noll-skale modulen. Du som har möjlighet får gärna komma Dit och titta och prata modelltåg. Eventuellt kan vi även få dit en anläggning i 0e, det vill säga smalspår i skala 0 på H0 räls. Naturligtvis kommer vi även att ha med anläggningar i H0 och i skala N.

Även om vi alltid har byggt anläggningen med utställningar i åtanke så måste vi nu sätta fart och se till så att allt kommer att fungera.

  1. Vi har aldrig haft ut anläggningen ur klubblokalen. Bara det blir intressant att få till. Den är visserligen byggda i tre delar men vi har aldrig haft isär dem sedan vi lade rälsen.
  2. Vi måste dra om det elektriska lite så att förbindningen mellan modulerna går via kontaktdon istället för som i dag via fasta kablar.
  3. För att få lite intressantare trafik med flera fordon igång samtidigt så måste vi få till digitaltrafiken. Förra veckan fick jag någorlunda ordning på Loconet i klubblokalen så nu kan man gå runt och koppla in handkontrollen där det behövs och köra tågen därifrån. Jag försökte även koppla in vår booster till noll-skale anläggningen. Det fungerade dock inte alls. Vi har idag en Intellibox från Uhlenbrock. Dess inbyggda booster ger ström till H0 anläggningen. Runt om H0 anläggningen löper så Loconet där man kan koppla in olika köraggregat. Eftersom 0 anläggningen finns under H0 anläggningen så använder vi samma uttag när vi skall köra i nollan. Till nollan har Ola byggt en separat booster. Den är dock, som sagt, ännu inte inkopplad så att vi kan köra digitalt i nollan.
  4. För att kunna köra digitalt på Kulturen behöver vi också bygga in dekodrar i loken. Eftersom George har byggt och äger nästan alla våra lok så är det lite upp till honom i hur stor användning vi skall använda DCC.
  5. Det hade varit kul om vi också fått igång vår T-semafor. George har byggt och målat en sådan utgående från en etsplåt som GMJS tagit fram. Den är helt klar. Jag skulle dock göra en sockel till den samt förse den med någon form av drivning. Något jag ännu inte hunnit med.
  6. Vi borde nog också försöka förbättra landskapet lite inför utställningen. George hade med sig lite grenar från en tuja i hans sons trädgård. Med hjälp av två och en halv påse från Woodland Scenics blev det ett hyfsat träd. Träd är stora och de är ännu större i nollan. Ett träd gör dock ingen skog men George hade med sig rätt många grenar...

En sådan här lista blir lätt ganska lång. Det skall bli kul att se framåt hösten vad vi hann med.

På tal om George så berättade han på senaste klubbmötet sådär i förbifarten att han just hade byggt ett nytt lok. Närmare bestämt Lund-Bjerreds Spårvägsbolags (sic.) lok nummer 1. Jag återkommer med foto på modellen när jag har fått fotografera den. Tills dess så får vi nöja oss med leveransfotot på förebilden.

LBJ 1, Vagn och Maskin fabriken i Falun 1901
Foto från Stig Nybergs samlingar

Själv bygger jag på en Y0 buss. Jag hade tänkt göra chassit under jullovet men sjukdom och försenade leveranser från Brimalm kom i mellan. Nu har jag dock kommit igång igen och har just gjort lite jiggar för att kunna löda ihop boggierna någorlunda raka och rätvinkliga. Korgen är till 90% färdiglödd. Sedan återstår en massa spackling, slipning, målning etcetera. Jag blir glad om den blir klar till sommaren.

Olof


Tillbaka till Noll-punkten Nästa


Copyright (c) 2001 Olof Wickström. All Rights Reserved.

Last modified: March 13, 2001

Olof Wickström