Vad är en fiddle yard?

Hej!
Vad är en fiddle yard? Tacksam för svar.

Bästa MJ-hälsn /Tommy


Hej Tommy,

en fiddle yard är ett eller flera spår som ligger utanför den del av världen som ingår i anläggningen. Därför kan man utan att skämmas använda händerna för att "växla". Man kan flytta runt bland vagnar och lok och på så sätt sätta samman ett nytt tåg som sedan får köra tillbaka i på anläggningen. På så sätt kan man modellera världen utanför själva anläggningen när man håller på med trafikspel. I tyska MJ tidningar så brukar man istället ha en dold uppställningsbangård. En fiddle yard tar betydligt mindre plats. Nedan finns en artikel i ämnet som jag skrev en gång till Modelljärnvägar dock utan bilder.

Olof

Unterirdischeabstellbahnhöfe

I den förra utgåvan av denna bokserie skrev Hans Svensson om hur man bygger en liten och kompakt station. En modelljärnväg består dock inte bara av modeller av stationer utan även av trafik och sett från ett stationsperspektiv kommer all trafik från linjen. För att få mycket trafik från en liten linje måste man tillgripa olika knep. Hade detta varit en tysk bok hade jag nu rekomenderat eine unterirdischeabstellbahnhof och beskrivit hur man med mesta möjliga elektronik får en sådan att själv läsa grafiska tidtabeller. Denna artikel skall dock handla om något helt annat.

Fiddleyard

Problemen med underjordiska uppställningsbangårdar är att de ofta blir ganska stora och att det krävs någon form av jord att bygga dem under. I Storbritanninen, där såväl befolkningen, bostäderna som pilsnern är mindre än i Bayern har man utvecklat en kompaktare metod att generera trafik. Man bygger så kallade "fiddle yards". Fiddle betyder enligt Prismas ordbok 1) spela fiol och 2) mixtra, knåpa.

Även om tanken på en fiolspelande järnvägsstation låter spännande och garanterat skulle få redaktören att ta in denna artikel är det den andra betydelsen vi skall koncentrera oss på här.

En "fiddle yard" är enkelt uttryckt en del av anläggningen där normala regler för tågbildning inte gäller. Även om Du på resten av banan bara tillåter att lok littera Pa används för växling så är det här fritt fram för femfingriga växellok att mixtra med lok och vagnar.

Uttryckt på ett annat sätt så tillhör en "fiddle yard" inte anläggningen utan representerar världen utanför Din modell. Den värld till vilken en stor del av trafiken från Dina stationer går.

Enklaste formen

I sin enklaste form består en "fiddle yard" av ett helt vanligt spår. Det kan vara barlastat och omgivet med landskap men oftast är det bättre om det bara ligger på obarlastad banvall. Eventuellt kan man ha målat omgivningen i någon neutral färg. Detta för att betona att denna del egentligen inte tillhör den modellerade delen av världen. Det är också bra med några rälslängder i närheten att ställa undan vagnar och lok som inte är i trafik på.

Mer avancerat

Duktiga modellbyggare brukar dock inte vilja ta i sina modeller med händerna när modellerna väl är färdigbyggda. Något som är ganska rimligt om man betänker hållfastheten på skalriktiga ledstänger och smörjvekar. För dessa människor finns mer komplicerade former av "fiddle yards". Enklast är att studera hur man i fullskala hanterar lok och vagnar och göra likadant men med hela tågsätt. Tre vanliga metoder är (lok)-traversen, vändskivan och sektorvändskivan.

Travers

En vanlig typ av "fiddle yard" finns i figur 1. I princip en vanlig rangerbangård med fyra parallella spår, men genom att placera alla spåren på en skjutbar skiva slipper vi ödsla utrymme på en växelgata. Parallellt med infartsspåret kan man om man vill lägga ett kort spår. Det kan användas för att gömma undan en ångvagn eller liknande.

Sektorvändskiva

Ett alternativ till traversen är sektorvändsivan (se fig 2) som tar lite mer utrymme men som av vissa anses lättare att bygga.

Vändskiva

En nackdel med tidigare föreslagna lösningar är att man inte kan vända tågen utan att tillgripa handkraft. Den som inte vill göra detta och inte heller vill se sin modell av littera Ca nesligen komma backande tillbaka från linjen kan bygga sin "fiddel yard" som en vändskiva enligt figur 3. Vändskivan behöver inte ta så stor plats om man accepterar att den sticker ut i gången vid sidan av banan under själva vändningen. Lösning kräver lite mer av sin byggare för att fungera bra men det är mycket lättare än att bygga en väl fungerande slidstyrning modell Heusinger.

Vertikalt

En sak som man ofta glömmer är att det inte finns några krav på att en travers eller sektorvändskiva skall vara rörlig i horisontalled. Det går lika bra med en vertikal rörelse. Ofta kan man på detta sätt hitta en hel del outnyttjat utrymme.

Garderob

Av det hittills skrivna kan man kanske tro att en "fiddle yard" bara är tillämplig på små modelljärnvägar. Inget kunde vara felaktigare. Även på klubbanan eller källarimperiet behövs det en plats för diskret tågbildning. John Ozanich visar i en artikel i 95 års Model Railroad Planning hur han byggt en garderob i sin källare fylld med uppställningsspår och med tillfartsspår till den övriga anläggningen. Under körkvällar får sedan någon stå inne i denna garderob och förse modeljärnvägen med trafik. Hur man väljer ut vem som skall stå i garderoben framgår inte av artikeln...


Tillbaka till Noll-punkten


Last modified: October 24, 2000

Olof Wickström