Olunda uppställningsbangård

Runt uppställningsbangården fanns en mur och på toppen av muren en av Georges uppfinningar. En tunn koppartråd som effektivt avskräckte åskådare från att lägga upp armarna på muren.