Olunda lokstation

Från baksidan. Uppe till höger syns H0-banan

Översiktsbild framifrån, Närmare än så gick det inte att komma på grund utav H0-banan.