Olunda Mekaniska

Mot spåret är det inte så mycket detaljer

Men om man går runt kan man se desto mer

En fungerande metallsåg från fabriken på Norra Fäladen.