Olunda Sågverk

Framifrån med lokstallet i mitten och sågverket kring stolpen. Mellan lokstall och sågverk finns ett så kallat postordergarage och ett dass

Bakom sågverket fanns en liten hörna med ännu smalare spår

Baksidan av smalspårets lokstall