Förhistoria

Översiktlig spårplan antagen vid årsmötet 2012. Det grönaktiga fältet nere till höger är H0-banan

Hösten 2012

Under hösten 2012 diskuterades olika förslag på hur vi kunde bygga en rundbana i samma rum som Olunda stod i. En komplicerande faktor var att H0-banans ändstation och uppställningsspår finns i samma rum. Efter mycket funderande kom vi fram till en spårplan som innebar att 0-banan fick gå över H0-banan. Beroende på hur högt över golvet vi byggde noll-banan kunde det också bli en plankorsning med H0-banans övre spår.

Detta förslag antogs på årsmötet i december 2012.

Lösningen var långt ifrån optimal. Förutom krocken med H0 banan innebar den också att medlemmarna skulle få krypa under två broar på vägen mellan ytterdörren och fikarummet. Dessa skulle visserligen vara uppfällbara men ändå.

Hålet

Rickard var den som knäckte columbi ägg. Lösningen blev att ta upp ett hål i väggen mellan rum tre och två. Ingen annan hade trott att det var möjligt att för en rimlig penning få hål i betongväggen. Rickard ifrågasatta det omöjliga och allt blev mycket enklare.

I rum två höll visserligen torsdagslödarna till men deras arbetsplatser kunde flyttas till det utrymme som blev ledigt i rum tre. Korridoren genom lokalen blev fri från korsande spår och eventuella framtida konflikter mellan H0- och 0-banan kunde undvikas.