Spårplan

Senaste spårplan

Spårplanen, vita spår avser en andra etapp. Sidan på varje ruta är 1 dm lång.

Spårplan

Det fanns ett antal givna krav på spårplanen:

  • Minimiradie 1500 mm
  • Rundbana
  • Minimalt utstick i korridoren
  •  
  • Dubbelspår på åtminstone en del av sträckan
  • Plats för Olunda Mekaniska
  • Peco räls och växlar
  •  

Har man sedan en trettio centimeter tjock betongvägg mitt i lokalen att ta hänsyn till blir det inte så många alternativ kvar. Helst skulle jag haft huvudstationen längs en raksträcka men om man lägger stationen längs den inre väggen så får man en halv station i vardera rummet med en tunnel i mitten. Det skulle ge ett intressant trafikupplägg med en punkt till punkt bana mellan två halva stationer. Men jag tror att det skulle bli för komplicerat att sköta. Jag ser framför mig ständigt spring mellan rummen för att knuffa på trilskande fordon och koppla till och av. Hade sträckan varit längre så att man fått plats med ett helt tåg på varje sida så kanske men inte nu.

Att lägga stationen längs korridoren som finns längst ner på ritningen går inte heller. Det partiet måste vara så smal som möjligt. På andra sidan finns H0-banans dubbelspår och däremellan en ständig ström medlemmar.

Lösningen blev att lägga stationen i kurvan i det största rummet. Det kan bli problem att koppla i kurvan men efter en del försök så tror vi det går bra.

Längs dubbelspåret i det vänstra rummet finns ett växelpar som gör det möjligt att använda en del som uppställningsspår eller förbigångsspår.

På spårplanen finns också inritat en andra etapp i vitt. I det högra rummet finns plats för en lokstation som kan nås via en vändskiva. I det vänstra kan man, om man accepterar att industrispår har snävare radie, få in ett mindre industriområde.